Preventie

Home / Preventie

Algemene informatie

Overheidsorganisaties zijn verplicht om op het gebied van ambtelijk en politiek-bestuurlijk integriteitsbeleid te ontwikkelen en dit beleid uit te voeren. Integriteit is namelijk een basisvoorwaarde binnen het openbaar bestuur en het voeren van beleid is niet vrijblijvend.

De gemeenten, het Waterschap en de Provincie Limburg hebben de handen ineen geslagen ten aanzien van het bevorderen van integriteit. Dit provinciaal samenwerkingsverband heeft geleid tot de ontwikkeling van het integriteitsbeleid van het openbaar bestuur in Limburg.

 • Voorkomen van belangenverstrengeling

  Belangenverstrengeling is aan de orde wanneer tegelijkertijd meerdere belangen worden gediend die niet met elkaar verenigbaar zijn. Het eigen belang conflicteert met het algemeen belang dat de overheid dient. Belangenverstrengeling gaat vaak samen met misbruik van de positie en bevoegdheden die je vanuit je publieke taak hebt. Het is een vorm van machtsmisbruik die de overheid grote schade kan opleveren. Het raakt het hart van het zijn van volksvertegenwoordiger, bestuurder en ambtenaar van de overheid en de democratie.

  Meer over het voorkomen van belangenverstrengeling
 • Financiële belangenverstrengeling

  Ook politiek bestuurders moeten ervoor waken dat persoonlijke financiële belangen de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Openheid en controleerbaarheid zijn hier belangrijke begrippen. Het aanleggen van een register waar financiële belangen gemeld kunnen worden, bijvoorbeeld bij de Griffie of bij de HRM-afdeling, is een stap in de goede richting.

  Meer over financiële belangenverstrengeling
 • Introductieprogramma

  Het programma is een handreiking aan de gemeenten om een basis introductieprogramma integriteit aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. Het programma of een onderdeel daarvan kan ook aanleiding zijn om het thema integriteit gedurende de zittingsperiode van de raad verder uit te diepen.

  Meer over het introductieprogramma
 • Afleggen eed of belofte

  Als ambtenaar, bestuurder en volksvertegenwoordiger neem je een bijzondere positie in de samenleving in. Je werkt immers mét de gemeenschap en vóór de gemeenschap. De overheidsorganisatie waar je voor werkt draagt daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarop burgers, bedrijven en instellingen moeten kunnen vertrouwen.

  Meer over het afleggen van een eed of belofte
 • Gedrag in de privésfeer

  Integriteitsnormen gelden niet slechts van 9 tot 5 en zijn niet gebonden aan je werkomgeving. Als ambtenaar, bestuurder en volksvertegenwoordiger wordt van je verwacht dat je ook buiten werktijd rekening houdt met integriteitsvoorschriften.
  Waar het om gaat is dat professionaliteit niet gebonden is aan werktijd en aan werkomgeving. Integriteitsnormen hebben ook gevolgen voor je gedrag in privétijd en privéomgeving. Daarbij geldt bovendien dat hoe hoger je je in de hiërarchie bevindt, hoe sneller je privégedrag onder het vergrootglas ligt.
  Natuurlijk heeft iedereen recht op een privéleven. Maar sommige gedragingen in de privésfeer kunnen botsen met de verantwoordelijkheid of uitoefening van je overheidstaak.

  Je maakt je ook buiten werktijd niet schuldig aan machtsmisbruik, frauduleus handelen, oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, overtreding van regels en voorschriften, onjuist declaratiegedrag en je hebt geen onaanvaardbare nevenactiviteiten.
  Iedereen die voor de overheid werkt heeft een verantwoordelijkheid bij het behouden van de geloofwaardigheid van de overheid.

  Meer over het gedrag in de privésfeer