Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De Samenwerkingsstructuur Integriteit Limburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site (www.integriteitlimburg.nl) verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier op deze website. Deze documenten die via het downloadcenter zijn verkregen kunt u gebruiken.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het contactformulier.

Deze website wordt onderhouden en beheerd door de Werkgroep Integriteit Limburg.

Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u gebruik maken van het contactformulier.