Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende waarden en normen van goed ambtenaarschap en goed publiek bestuur. Deze website is een initiatief van de Werkgroep Integriteit Limburg bestaande uit het Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. Hiermee geven we een beeld van het integriteitsbeleid in Limburg.

Zuivere koffie
Speel de game

Deze game heeft me op een leuke manier meer inzicht gegeven in mijn eigen handelen.

- Jacob

Deze game heeft me op een leuke manier meer inzicht gegeven in mijn eigen handelen.

- Jacob