Se­rious game over in­te­gri­teit ge­lan­ceerd

Home / Actualiteit / Se­rious game over in­te­gri­teit ge­lan­ceerd

Se­rious game over in­te­gri­teit ge­lan­ceerd voor pro­fes­si­o­nals in het pu­blie­ke do­mein

Vanaf 1 december is de integriteits-game ‘Zuivere Koffie’ landelijk beschikbaar voor iedereen die werkzaam is in het publieke domein. De game is door de Werkgroep Integriteit Limburg, samen met game-ontwerper Goal043 ontwikkeld. ‘Zuivere Koffie’ is voor iedereen via de eigen appstore gratis te downloaden, op elk mobile device.

De Werkgroep Integriteit Limburg heeft, samen met game-ontwerper Goal043, de integriteitsgame ‘Zuivere Koffie’ ontwikkeld. In de app, die vanaf 1 december landelijk beschikbaar is, krijgt de gebruiker op speelse wijze lastige morele dilemma’s en keuzes voorgelegd in de fictieve gemeente Oranjelanden. Het doel van de zogeheten ‘serious game’ is het versterken van het integriteitsbesef van bestuurders en ambtenaren, werkzaam in het publieke domein.

De game werd op maandag 23 november, op initiatief van de Limburgse gouverneur Theo Bovens, tijdens een digitale bijeenkomst van alle Commissarissen van de Koning gedemonstreerd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. De Werkgroep Integriteit Limburg heeft de geldprijs die verbonden was aan het winnen van de Ien Dales Integriteitaward besteed aan de ontwikkelkosten van de app. Ook de Provincie Limburg, RIEC Limburg en Waterschap Limburg dragen bij in de kosten. De Limburgse app is vanaf 1 december voor iedereen te kosteloos downloaden voor alle mobiele devices.

Na het doorlopen van de game is de speler zich meer bewust van de geldende gedragscodes en hoe deze in de dagelijkse praktijk te hanteren. Ook kan de speler zich beter verplaatsen in de dilemma’s van anderen.

Oranjelanden

De speler kruipt bij het spelen van de game ‘Zuivere koffie’ in de huid van een bestuurder of ambtenaar in de fictieve gemeente Oranjelanden. Zo heeft wethouder Lars de Grave wél erg nauwe banden met een projectontwikkelaar, die in Oranjelanden de grootste zonneweide van Nederland wil realiseren. En wat doet beleidsmedewerker Rachida Demirci als ze na afloop van haar presentatie op een symposium een duur boek van een hoogleraar aangeboden krijgt? Kan burgemeester Henneman een nieuw appartement kopen in een nieuw complex waarvoor ze zich bestuurlijk heeft ingezet?

De modulair opgebouwde game bestaat uit drie minigames en vijf afzonderlijke thema-scenario’s: gedrag in de privésfeer, belangenverstrengeling, ongewenste omgangsvormen, gebruik van bedrijfsmiddelen en omgaan met informatie.

Gratis download

‘Zuivere koffie’ is vanaf 1 december voor iedereen via de appstore gratis te downloaden, op elk mobile device. En wordt landelijk uitgerold binnen het openbaar bestuur (gemeente, waterschap en provincie), voor zowel ambtenaren als bestuurders.

Meer weten?

Een trailer van de game staat op https://www.goal043.nl/projects/zuivere-koffie/. Organisaties kunnen rondom de game diverse activiteiten organiseren om het leereffect te borgen.

Nieuwsbrief

Meer informatie volgt.