Toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link) verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Integriteit Limburg is bezig met het toegankelijk maken van deze website conform de richtlijnen WCAG 2.1 AA en met de aanvraag van deze toegankelijkheidsverklaring. Deze zal later op deze pagina gepubliceerd worden.

Status toegankelijkheidslabel van integriteitlimburg.nl. Status is ‘B’ Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.