Over ons

Home / Over ons

Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg

De in 2013 in het leven geroepen Stuurgroep Integriteit Limburg is in 2022 omgevormd tot de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg met een verbrede taakstelling. De stuurgroep geeft leiding aan de Limburgse bestuurlijke samenwerking op het gebied van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De stuurgroep bestaat uit de Commissaris van de Koning (Gouverneur), tevens de voorzitter van de stuurgroep, de voorzitter van het Waterschap Limburg en burgemeesters.

De stuurgroep heeft als taak

 • Bevorderen bestuurlijke samenwerking gericht op kwaliteit openbaar bestuur, o.a. voor de thema’s bestuurscultuur, integriteit en ondermijning
 • Ontwikkelen lange termijn visie
 • Voortdurend aandacht vestigen op integriteitsrisico’s in het openbaar bestuur
 • Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
 • Draagvlak creëren in de eigen organisaties
 • Bewaken kwaliteitscriteria producten
 • Sparringpartner en klankbord voor bestuurders
 • Landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen naar de Limburgse context
 • Ondersteuning bij implementatie van aanbevelingen van de Commissie Bestuurscultuur
 • Aandacht voor vraagstukken rondom ‘’werkbaar bestuur’’, diversiteit en veiligheid van bestuurders

Leden van de stuurgroep

 • Commissaris van de Koning E.G.M. Roemer, Provincie Limburg; voorzitter stuurgroep
 • Burgemeester M.D. de Boer- Beerta, gemeente Roerdalen
 • Dijkgraaf P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter Waterschap Limburg
 • Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz, gemeente Meerssen
 • Burgemeester J.W.M.M.J. Hessels, gemeente Echt-Susteren
 • Burgemeester L. Kompier, gemeente Venray
 • Burgemeester R.F.I. Palmen, gemeente Horst aan de Maas
 • Burgemeester J.M. Penn- te Strake, gemeente Maastricht
 • Burgemeester W.J. Schneider, gemeente Simpelveld
 • Burgemeester A.S. Scholten, gemeente Venlo
 • Burgemeester J.M.T. Teunissen, gemeente Gennep

Werkgroep

De samenwerkingsstructuur in Limburg kende ook een werkgroep, ondersteunend aan de taak van de Stuurgroep. Vanwege de omvorming naar de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar bestuur Limburg, is de werkgroep in de oorspronkelijke vorm opgeheven en zal in de loop van 2023 in aangepaste vorm een doorstart maken.

Meer informatie volgt zodra mogelijk.