Over ons

Home / Over ons
Contact

Voor contact met de werkgroep of vragen over integriteitbeleid kunt u rechtstreeks mailen naar info@integriteitlimburg.nl.
De werkgroep streeft ernaar om binnen 3 tot 10 werkdagen te antwoorden.

Stuurgroep Integriteit Limburg

De stuurgroep geeft leiding aan de bevordering van het Limburgse integriteitbeleid en bestaat uit burgemeesters, de voorzitter van een waterschap en de Commissaris van de Koning (Gouverneur), die de voorzitter van de stuurgroep is.

De stuurgroep heeft als taak

 • Bevorderen bestuurlijke samenwerking bij integriteitbeleid
 • Ontwikkelen lange termijn visie
 • Voortdurend aandacht vestigen op integriteitsrisico’s in het openbaar bestuur
 • Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
 • Draagvlak creëren in de eigen organisaties
 • Bewaken kwaliteitscriteria producten
 • Sparringpartner en klankboord voor bestuurders

Leden van de stuurgroep

 • Commissaris van de Koning J.W. Remkes, Provincie Limburg; voorzitter
 • Burgemeester P. Dassen – Housen, gemeente Kerkrade
 • Burgemeester M. Clermonts – Aretz, gemeente Meerssen
 • Burgemeester A. S. Scholten, gemeente Venlo
 • P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter Waterschap Limburg
 • Burgemeester M.D. de Boer – Beerta, gemeente Roerdalen

Werkgroep Integriteit

De werkgroep Integriteit Limburg is een onderdeel van de samenwerkingsstructuur in Limburg waarbij de gemeenten, het waterschap en de Provincie in de provincie Limburg samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering.

De werkgroep ondersteunt de taak van de Stuurgroep.
De werkgroep heeft daarnaast de doelstelling om bestuurders en organisaties op het gebied van integriteit te ondersteunen, hetzij met expertise, hetzij met de ontwikkeling en toepassing van concrete instrumenten op het gebied van integriteit. Gezamenlijk maken wij werk van integriteit.

De werkgroep is breed samengesteld waarbij rekening gehouden is met regionale vertegenwoordiging, continuïteit en de wens om integriteit van meerde invalshoeken en disciplines te kunnen benaderen. Diverse disciplines, zoals juridisch, management, HRM en staf zijn dan ook in de werkgroep vertegenwoordigd.

De taken van de werkgroep

 • Ondersteuning bestuurders en organisaties op het gebied van integriteitbeleid
 • Verhogen integriteitvolwassenheid openbaar bestuur in Limburg
 • Opbouwen en beschikbaar stellen expertise
 • Aandacht voor integriteit levend houden

Leden van de ambtelijke werkgroep integriteit

 • Angela van de Schraaff, P en O gemeente Landgraaf
 • Desirée Feijen, kabinetchef gemeente Venlo
 • Han Geraedts, algemeen directeur gemeente Leudal
 • Evert Voorn, gemeentesecretaris gemeente Venray
 • Didier Franssen, griffier gemeente Kerkrade
 • Suzanne Gillissen, beleidsmedewerker integriteit Provincie Limburg
 • Rick Duiveman, beleidsadviseur integriteit Provincie Limburg.