Werkgroep Integriteit Limburg in een nieuw jasje

Home / Actualiteit / Werkgroep Integriteit Limburg in een nieuw jasje

De werkgroep Integriteit Limburg heet u welkom op deze nieuwe website. De nieuwe website is gepaard gegaan met een toegankelijkere en moderne uitstraling en huisstijl.

Deze website is primair bedoeld voor medewerkers in het Openbaar Bestuur met een taak op het gebied van integriteit maar ook voor alle ambtenaren die werkzaam zijn in de Provincie Limburg. Deze website bevat informatie over de aanpak binnen het Limburgse samenwerkingsverband van Provincie, gemeenten en het Waterschap, de gekozen structuur, het ontwikkelde beleid en de toepassing van regelingen en best practices.

Het ontwikkelde integriteitbeleid, regelingen en instrumenten kunt u in het downloadcentrum vinden en indien gewenst gebruiken voor de ontwikkeling van uw eigen integriteitbeleid. Integriteit is van wezenlijk belang voor het bestuur in ons land. De integriteitsbevordering van het bestuur in deze provincie is een gezamenlijke inspanning van gemeenten, het Waterschap en de Provincie. In Limburg maakt men echt werk van integriteit.

Nieuwsbrief

Meer informatie volgt.