Handreiking Risicoanalyse Openbaar bestuur

Home / Actualiteit / Handreiking Risicoanalyse Openbaar bestuur

De Provinciale werkgroep heeft een handreiking ontwikkeld ter ondersteuning van de gezamelijke Limburgse aanpak van de integriteitsbevordering in het openbaar bestuur.

De handreiking Risicoanalyse Integriteit Openbaar Bestuur is ontwikkeld om eventuele integriteitsrisico’s voor kandidaat-bestuurders voorafgaand aan de benoeming zichtbaar en beheersbaar te maken. Op deze wijze wordt in preventieve zin bijgedragen aan het op integriteitgebied onbelemmerd kunnen functioneren van een bestuurder. De risicoanalyse is te zien als een handreiking aan de kandidaat bestuurder , een aanbod om te komen tot het instellen van preventiemaatregelen en risicobeheersing.

Nieuwsbrief

Meer informatie volgt.