Introductieprogramma

Home / Preventie / Introductieprogramma

Het programma is een handreiking aan de gemeenten om een basis introductieprogramma integriteit aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. Het programma of een onderdeel daarvan kan ook aanleiding zijn om het thema integriteit gedurende de zittingsperiode van de raad verder uit te diepen.

Dit integriteitprogramma is te beschouwen als een basisprogramma, een kennismakingsprogramma met het thema politieke integriteit. Het behandelt integriteit langs drie sporen.

Het eerste spoor is de preventie van misstappen, het tweede spoor is gericht op het versterken van de morele oordeelsvorming en het derde spoor richt zich op het bereiken van een evenwichtige en zorgvuldige handhaving van de politieke integriteit.