download centrum

Werkgroep Integriteit

De werkgroep Integriteit Limburg is een onderdeel van de samenwerkingsstructuur in Limburg waarbij de gemeenten, de waterschappen en de provincie in de Provincie Limburg samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering.

Gezamenlijk maken wij werk van integriteit.

De werkgroep ondersteunt de taak van de Stuurgroep.

De werkgroep heeft daarnaast de doelstelling om bestuurders en organisaties op het gebied van integriteit te ondersteunen, hetzij met expertise, hetzij met de ontwikkeling van concrete instrumenten op het gebied van integriteit.

De werkgroep is breed samengesteld waarbij rekening gehouden is met regionale vertegenwoordiging, een stuk continuïteit en de wens om integriteit van meerde invalshoeken en disciplines te kunnen benaderen. Diverse disciplines, zoals juridisch, management, griffie, HRM en staf zijn dan ook in de werkgroep vertegenwoordigd.

De taken van de werkgroep zijn:

  • Ondersteuning bestuurders en organisaties op het gebied van integriteitbeleid
  • Verhogen integriteitvolwassenheid openbaar bestuur in Limburg
  • Opbouwen en beschikbaar stellen expertise
  • Aandacht voor integriteit levend houden

De leden van de ambtelijke werkgroep integriteit zijn:

Esther Apeldoorn, griffier gemeente Beesel,

Han Geraedts,  algemeen directeur gemeente Roermond,

Esther Schreur,  juridisch controller gemeente Venlo,

Rick Duiveman,  beleidsadviseur integriteit Provincie Limburg.

Vragen die betrekking hebben op de activiteiten van de werkgroep kunnen gesteld worden aan de hiervoor genoemde leden of per e-mail info@integriteitlimburg.nl of aan de coördinator van de ambtelijke werkgroep Integriteit, de heer Rick Duiveman.

Zijn e-mailadres: hd.duiveman@prvlimburg.nl