Nevenwerkzaamheden

Home / Gedragscode / Nevenwerkzaamheden

Als ambtenaar ben je verplicht om nevenwerkzaamheden, die raakvlakken kunnen hebben met je hoofdfunctie, te melden. Zo zou er sprake kunnen zijn van integriteitsrisico’s in de verhouding met je hoofdfunctie of het wekken van de schijn van belangenverstrengeling. Nevenwerkzaamheden mogen het goed kunnen vervullen van je functie of het goed functioneren van de openbare dienst niet in de weg staan. Ook het vermijden van onjuiste beeldvorming, van het bestuur, de ambtenaar of de organisatie, kan een criterium zijn om een nevenfunctie al dan niet te kunnen uitvoeren. Of nevenwerkzaamheden toelaatbaar zijn, is altijd afhankelijk van de omstandigheden. Een beslissing van het bevoegd gezag is daarom noodzakelijk.

Ook politiek bestuurders en volksvertegenwoordigers hebben vaak betaalde of onbetaalde (neven)functies. Voor staten- en raadsleden, parttime wethouders en voor dagelijks bestuurders van het Waterschap zijn deze functies in veel gevallen de hoofdfunctie.

Het hebben van een nevenfunctie wordt over het algemeen erg gewaardeerd, maar is niet altijd zonder risico. De wisselwerking tussen markt, maatschappij en overheid biedt kansen en voordelen en levert meestal geen problemen op. Maar soms roepen nevenwerkzaamheden vragen op, vaak vanwege de schijn van belangenverstrengeling maar ook vanwege imagoproblemen voor jezelf of voor de overheidsorganisatie waar je voor werkt.

Ben je van plan om nevenwerkzaamheden te gaan verrichten, dan moet je je vooral afvragen of je overheidstaak en de nevenfunctie zonder risico naast elkaar kunnen bestaan.

Check daarom altijd welke regels voor jou als ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger gelden voor het melden en al dan niet openbaar maken van nevenfuncties. Blijf vervolgens ook zelf alert op wijzigingen in de situatie, waardoor een nevenfunctie op enig moment niet langer aanvaardbaar kan zijn.

gedragscode