De werkgroep Integriteit Limburg

geplaatst op 4 januari 2016

De werkgroep Integriteit Limburg is een onderdeel van de samenwerkingsstructuur in Limburg waarbij de gemeenten, de waterschappen en de provincie in de Provincie Limburg samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering. Gezamenlijk maken wij werk... lees verder

Handreiking Risicoanalyse Openbaar bestuur

Handreiking Risicoanalyse Openbaar bestuur

geplaatst op 4 januari 2016

De Provinciale werkgroep heeft een handreiking ontwikkeld ter ondersteuning van de gezamelijke Limburgse aanpak van de integriteitsbevordering in het openbaar bestuur. De handreiking Risicoanalyse Integriteit Openbaar Bestuur is ontwikkeld om eventuele integriteitsrisico’s voor kandidaat-bestuurders voorafgaand aan... lees verder

Integer handelen

geplaatst op 4 januari 2016

Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integer handelen houdt in dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende waarden en... lees verder

bekijk alle nieuwsberichten