download centrum

Stuurgroep Integriteit Limburg

 

Om de samenwerking op het gebied van integriteit een vaste vorm te kunnen geven is er een structuur ingesteld, bestaande uit een stuurgroep, een werkgroep, contactpersonen en een vertrouwenspersoon. De structuur kenmerkt zich door de begrippen vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en het  ontbreken van hiërarchische verhoudingen.

De stuurgroep geeft leiding aan de bevordering van het Limburgse integriteitbeleid en bestaat uit vier burgemeesters, de voorzitter van een waterschap en de Commissaris van de Koning (Gouverneur), die de voorzitter van de stuurgroep is.

 

De stuurgroep heeft als taak:

  • Bevorderen bestuurlijke samenwerking bij integriteitbeleid
  • Ontwikkelen lange termijn visie
  • Voortdurend aandacht vestigen op integriteitsrisico’s in het openbaar bestuur
  • Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
  • Draagvlak creëren in de eigen organisaties
  • Bewaken kwaliteitscriteria producten
  • Sparringpartner en klankboord voor bestuurders

 

De Leden van de stuurgroep zijn:

 

Commissaris van de Koning, Th.J.F.M. Bovens,  Provincie Limburg

Burgemeester P. Dassen – Housen, gemeente Beesel

Burgemeester M. Clermonts – Aretz, gemeente Meerssen

Burgemeester A. S. Scholten, gemeente Venlo

Voorzitter Waterschap Limburg P.F.C.W.van der Broeck

Burgemeester M.D. de Boer – Beerta, gemeente Roerdalen