download centrum

Basisnormen Integriteit

Modelaanpak basisnormen integriteit

De overheid heeft gewerkt aan een modelaanpak voor integriteitsbeleid en heeft in dat kader een aantal basisnormen voor ambtelijke integriteit vastgesteld. Deze normen gelden als een minimumpakket aan integriteitsmaatregelen, waaraan alle overheden, dus ook de waterschappen, gemeenten en provincies, aan zouden moeten voldoen.

De basisnormen zijn:

 • Aandacht voor integriteit
 • Gedragscodes
 • Onderzoek bij werving en selectie
 • Kwetsbare functies
 • Afleggen eed of belofte
 • Nevenwerkzaamheden
 • Financiële belangen
 • Informatiebescherming
 • Aannemen van geschenken
 • Inkoop/ en aanbestedingsprocedures
 • Vertrouwenspersonen
 • Melden van een misstand
 • Onderzoek naar integriteitsschending

De genoemde basisnormen zijn onder het menu Integriteitsbeleid nader uitgewerkt en in het dowloadcenter zijn de diverse regelingen beschikbaar gesteld.